پماد لطیف

پماد لطیف

پماد مفید برای اگزمای خشک و شقاق خفیف

پماد لطیف فراورده ای برگرفته از طب سنتی ایران است که از ترکیب صبرزرد( Aloe vera)، بابونه (Matricaria chamomilla)  و روغن کتان((Linum usitatissimum L به روش علمی تهیه و فرموله شده است.

ترکیبات مهم:

از ترکیبات مهم این فراورده می توان به Aloin و Emodin موجود در صبر زرد، α-linolenic acid موجود در روغن کتان و α-bisabolol  موجود در اسانس بابونه اشاره کرد.

آثار فارماکولوژی و مکانسیم اثر:

بر اساس مستندات طب سنتی ایران، بابونه، ملطف و محلل بی‌جذب و مفتح و مقوی دماغ و اعصاب و باه و با قوّت تریاقیه و مدر عرق و شیر و بول و حیض و جهت امراض دماغی و درد سر و نزلات و تحلیل بقایای رمد و تحلیل ریاح گوش و ربو و یرقان و تسکین اعیا و درد سینه و جگر و احشا و مقعده و رحم و تحلیل و تلیین اورام آنها و بیضه و سایر اعضا و تفتیت حصات مثانه و اخراج مشیمه و دفع عفونت سودا و بلغم و حمیات عفونی و قولنج و ایلاوس و عسرالبول و عسر ولادت و جرب رطب و احتباس حیض شرباً و ضماداً و طلاءً نافع ذکر شده است. همچنین تخم کتان ، دارای طبیعت گرم و خشک و با رطوبت فضلیّه بوده روغن تخم کتان گرم و تر و حقنه ‌او با روغن گل سرخ جهت تسکین درد و جراحات امعاء و طلای او جهت قوبا و جراحات و تسکین درد آن و وجع فؤاد مفید ذکر شده است. همچنین طبیعت صبرزرد در دوم گرم و در سوم خشک است و برخی از خواص آن عبارتند ازمسهل قوی موادی است که مهیا و جمع باشدو مخرج سودا و بلغم غلیظ مایی و صفرای مایی و مفتح سده.

بر  اساس تحقیقات جدید خواصی چون بهبود زخم، اثرات ضد قارچی، کاهش قند خون، ضد التهاب، ضد سرطان، تعدیل کننده ایمنی و محافظ گوارشی برای آلوئه ورا نشان داده شده است. همچنین اسانس بابونه دارای خواص ضد میکروب، آنتی اکسیدان و مهار کننده آنزیم سیتوکروم P450 می باشد. درمورد روغن کتان و خواص آن بعنوان ملین و اثراتش بر چربی خون، بیماریهای کرونر قلب، سرطان سینه ، سرطان پروستات، دیابت و بیماری لوپوس مطالعات زیادی انجام شده است

نحوه و مقدار مصرف فراورده:

روزی یک تا دو بار به محل مالیده شود

عوارض جانبی:

با مصرف صحیح عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

منع مصرف و احتیاط های لازم:

در صورت بروز حساسیت و آلرژی مصرف قطع گردد. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

از آنجا که مستندات علمی دقیقی در این مورد وجود ندارد تحت نظر پزشک مصرف شود.

شرایط نگهداری:

در ظرف درب بسته و دور از نور و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

پماد لطیف

پماد مفید برای اگزمای خشک و شقاق خفیف

پماد لطیف فراورده ای برگرفته از طب سنتی ایران است که از ترکیب صبرزرد( Aloe vera)، بابونه (Matricaria chamomilla)  و روغن کتان((Linum usitatissimum L به روش علمی تهیه و فرموله شده است.

ترکیبات مهم:

از ترکیبات مهم این فراورده می توان به Aloin و Emodin موجود در صبر زرد، α-linolenic acid موجود در روغن کتان و α-bisabolol  موجود در اسانس بابونه اشاره کرد.

آثار فارماکولوژی و مکانسیم اثر:

بر اساس مستندات طب سنتی ایران، بابونه، ملطف و محلل بی‌جذب و مفتح و مقوی دماغ و اعصاب و باه و با قوّت تریاقیه و مدر عرق و شیر و بول و حیض و جهت امراض دماغی و درد سر و نزلات و تحلیل بقایای رمد و تحلیل ریاح گوش و ربو و یرقان و تسکین اعیا و درد سینه و جگر و احشا و مقعده و رحم و تحلیل و تلیین اورام آنها و بیضه و سایر اعضا و تفتیت حصات مثانه و اخراج مشیمه و دفع عفونت سودا و بلغم و حمیات عفونی و قولنج و ایلاوس و عسرالبول و عسر ولادت و جرب رطب و احتباس حیض شرباً و ضماداً و طلاءً نافع ذکر شده است. همچنین تخم کتان ، دارای طبیعت گرم و خشک و با رطوبت فضلیّه بوده روغن تخم کتان گرم و تر و حقنه ‌او با روغن گل سرخ جهت تسکین درد و جراحات امعاء و طلای او جهت قوبا و جراحات و تسکین درد آن و وجع فؤاد مفید ذکر شده است. همچنین طبیعت صبرزرد در دوم گرم و در سوم خشک است و برخی از خواص آن عبارتند ازمسهل قوی موادی است که مهیا و جمع باشدو مخرج سودا و بلغم غلیظ مایی و صفرای مایی و مفتح سده.

بر  اساس تحقیقات جدید خواصی چون بهبود زخم، اثرات ضد قارچی، کاهش قند خون، ضد التهاب، ضد سرطان، تعدیل کننده ایمنی و محافظ گوارشی برای آلوئه ورا نشان داده شده است. همچنین اسانس بابونه دارای خواص ضد میکروب، آنتی اکسیدان و مهار کننده آنزیم سیتوکروم P450 می باشد. درمورد روغن کتان و خواص آن بعنوان ملین و اثراتش بر چربی خون، بیماریهای کرونر قلب، سرطان سینه ، سرطان پروستات، دیابت و بیماری لوپوس مطالعات زیادی انجام شده است

نحوه و مقدار مصرف فراورده:

روزی یک تا دو بار به محل مالیده شود

عوارض جانبی:

با مصرف صحیح عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

منع مصرف و احتیاط های لازم:

در صورت بروز حساسیت و آلرژی مصرف قطع گردد. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

از آنجا که مستندات علمی دقیقی در این مورد وجود ندارد تحت نظر پزشک مصرف شود.

شرایط نگهداری:

در ظرف درب بسته و دور از نور و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

نظری ارسال نشده است.

اولین نفری باشید که نقد و بررسی می‌کنید “پماد لطیف”