مدعیان دروغین طب سنتی

مدعیان دروغین طب سنتی را بشناسید

به دلیل استقبال روزافزون جامعه از طب سنتی و پتانسیل‌های فراوانی که در مکتب طب سنتی ایرانی جهت پیشبرد سلامت و بهداشت جامعه وجود دارد، متأسفانه افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه دستورات و تجویزهایی ارائه می‌دهند که نه‌تنها ازلحاظ قواعد و مستندات علمی ثابت‌شدۀ روز دنیا، قابل‌پذیرش نیست؛ بلکه حتی اشاره‌ای از این موارد را در