کپسول کاردیابل (مقوی قلب)

کپسول کاردیابل (مقوی قلب)

گیاه دارویی مرکب – کپسول ۵۰۰ میلی گرمی کاردیابل (مقوی قلب)

کپسول مقوی قلب فراورده ای برگرفته از طب سنتی ایران است که از ترکیب زعفران Crocus sativus L.).)  و بهمن سرخ ( Stipa capensis L.) به روش علمی تهیه و فرموله شده است.

ترکیبات مهم:

کروسین (Crocin) و سافرانال (safranal) ازمهمترین ترکیبات گیاه زعفران هستند.

آثار فارماکولوژی و مکانسیم اثر:

بر اساس مستندات طب سنتی ایران ،  زعفران دارای طبیعت گرم و خشک بوده و برخی از خواص آن عبارتند از مفرح قوی و مقوی حواس و مغری و منضج و محلل و مصلح عفونت خلط بلغمی و مانع و حافظ آن از تغییر و  فساد و مدر بول و با قوّت قابضه و محرک باه و مقوی جوهر روح حیوانی و جگر و احشا و آلات تنفس و مورث نشاط و ضحک و منقی گرده و مثانه و بشره و رساننده قوّت ادویه به قلب و سایر اعضا و مفتح سده دماغ و جگر و سپرز. بهمن سرخ نیز دارای طبیعت گرم و خشک و بعضی از خواص آن عبارتند از بغایت مقوی باه و دل و مسمن بدن و زیاده کننده ماده منی و مفتح و محلل ریاح و بلغم غلیظ لزج و موافق مبرودین و جهت خفقان و یرقان و تفتیت حصات گرده و مثانه. اثرات ضدافسردگی، ضد تشنج  و نیزاثرات آنتی اکسیدان و ضد سرطانی زعفران در مطالعات جدید نشان داده شده است.

موارد مصرف:

تقویت کننده قلب

نحوه و مقدار مصرف فراورده:

بزرگسالان (بالای ۱۲ سال): روزی سه بار هربار یک کپسول

عوارض جانبی:

تا کنون با مقدار و نحوه مصرف صحیح ، عوارض جانبی خاصی گزارش نشده است.

منع مصرف و احتیاط های لازم:

درگرم مزاجان،  مبتلایان به بیماریهایی که از گرمی باشد استفاده نشود. مصرف بیش از ۲ هفته زیر نظر پزشک انجام شود. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در صورت بروز حساسیت مصرف آن را متوقف کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود و مطالعه کافی درباره مصرف در دوران شیردهی وجود ندارد.

شرایط نگهداری:

در ظرف درب بسته و دور از نور و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

بسته بندی:

بطری شیشه ای ۲۴۰ میلی لیتری داخل جعبه ، همراه با برگه راهنمای دارو.

کپسول کاردیابل (مقوی قلب)

گیاه دارویی مرکب – کپسول ۵۰۰ میلی گرمی کاردیابل (مقوی قلب)

کپسول مقوی قلب فراورده ای برگرفته از طب سنتی ایران است که از ترکیب زعفران Crocus sativus L.).)  و بهمن سرخ ( Stipa capensis L.) به روش علمی تهیه و فرموله شده است.

ترکیبات مهم:

کروسین (Crocin) و سافرانال (safranal) ازمهمترین ترکیبات گیاه زعفران هستند.

آثار فارماکولوژی و مکانسیم اثر:

بر اساس مستندات طب سنتی ایران ،  زعفران دارای طبیعت گرم و خشک بوده و برخی از خواص آن عبارتند از مفرح قوی و مقوی حواس و مغری و منضج و محلل و مصلح عفونت خلط بلغمی و مانع و حافظ آن از تغییر و  فساد و مدر بول و با قوّت قابضه و محرک باه و مقوی جوهر روح حیوانی و جگر و احشا و آلات تنفس و مورث نشاط و ضحک و منقی گرده و مثانه و بشره و رساننده قوّت ادویه به قلب و سایر اعضا و مفتح سده دماغ و جگر و سپرز. بهمن سرخ نیز دارای طبیعت گرم و خشک و بعضی از خواص آن عبارتند از بغایت مقوی باه و دل و مسمن بدن و زیاده کننده ماده منی و مفتح و محلل ریاح و بلغم غلیظ لزج و موافق مبرودین و جهت خفقان و یرقان و تفتیت حصات گرده و مثانه. اثرات ضدافسردگی، ضد تشنج  و نیزاثرات آنتی اکسیدان و ضد سرطانی زعفران در مطالعات جدید نشان داده شده است.

موارد مصرف:

تقویت کننده قلب

نحوه و مقدار مصرف فراورده:

بزرگسالان (بالای ۱۲ سال): روزی سه بار هربار یک کپسول

عوارض جانبی:

تا کنون با مقدار و نحوه مصرف صحیح ، عوارض جانبی خاصی گزارش نشده است.

منع مصرف و احتیاط های لازم:

درگرم مزاجان،  مبتلایان به بیماریهایی که از گرمی باشد استفاده نشود. مصرف بیش از ۲ هفته زیر نظر پزشک انجام شود. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در صورت بروز حساسیت مصرف آن را متوقف کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود و مطالعه کافی درباره مصرف در دوران شیردهی وجود ندارد.

شرایط نگهداری:

در ظرف درب بسته و دور از نور و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

بسته بندی:

بطری شیشه ای ۲۴۰ میلی لیتری داخل جعبه ، همراه با برگه راهنمای دارو.

نظری ارسال نشده است.

اولین نفری باشید که نقد و بررسی می‌کنید “کپسول کاردیابل (مقوی قلب)”