مدرس: دکتر مریم یزدیان
متخصص طب سنتی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
با سابقه تدریس دانشگاه

زمان : سه شنبه ۲۶ تیر ساعت ۱۰-۱۲

جهت کسب اطلاعات بیشتر با سلامتکده تماس حاصل فرمایید.

مدرس: دکتر مریم یزدیان
متخصص طب سنتی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
با سابقه تدریس دانشگاه

زمان : سه شنبه ۲مرداد ساعت ۱۰-۱۲

جهت کسب اطلاعات بیشتر با سلامتکده تماس حاصل فرمایید.