دکتر مریم یزدیان

دکتر مریم یزدیان فارغ التحصیل دوران پزشکی عمومی و دوران تخصصی طب سنتی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و رتبه دوم ورودی آزمون طب سنتی سال 1388 بوده و سابقه تدریس در مراکز دانشگاهی و … را دارد.

درمان با روش اصلاح سبک زندگی طبق مبانی طب سنتی ایران اصلاح تغذیه بیماران براساس مزاج بیمار و درمان‌ با غذاها و گیاهان دارویی ساده.